SZERZŐI JOGOK


A ZuzmóART megalkotója, mint Szerzője fenntartom a zuzmoart.hu honlap oldalain lévő tartalmak copyright tulajdonjogát, és ezen jogot a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően teljes körűen érvényesítem.

A zuzmoart.hu weboldalán szereplő tartalmak, termékek, elnevezések, kifejezések, logó, szlogen, képi-és fotóanyagok, grafikák, szellemi alkotások, ötletek, elgondolások, reklámszövegek, információk, tájékoztató anyagok, egyéb tartalmak és a letölthető dokumentumok (továbbiakban, együttesen: tartalmak), valamint mindezek elrendezése szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldal tartalmának akár részben, akár egészben történő használata – így különösen annak tárolása, másolása, kinyomtatása, többszörözése, terjesztése, átruházása – kizárólag a ZuzmóART megalkotója, mint Szerzője előzetes írásbeli hozzájárulásommal történhet.

A ZuzmóART által megálmodott, megtervezett, kivitelezett termékek szigorúan saját tulajdonunkat képezik, szellemi tulajdonnak minősülnek, termékeink elkészítése, másolása szerzői jogokat sérthet, és jogkövetelményeket vonhat maga után.

Bármely, engedély nélküli felhasználás, másolás szerzői jogi szabályokba ütközhet, valamint a szellemi alkotásokra vonatkozó, polgári- illetve büntető jogszabályokban foglalt jogkövetelményeket vonhatja maga után. Jelen feltételek bármilyen megszegése esetén Ön automatikusan elveszíti a honlap használatára vonatkozó engedélyt, és a zuzmoart.hu honlapról már letöltött vagy kinyomtatott minden anyag megsemmisítésére és esetleges felmerülő károm megtérítésére köteles.