SZERZŐI JOGOK


A ZuzmóART megalkotója, mint Szerzője fenntartom a zuzmoart.hu honlap oldalain lévő tartalmak copyright tulajdonjogát, és ezen jogot a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően teljes körűen érvényesítem.

A zuzmoart.hu weboldalán szereplő tartalmak, termékek, elnevezések, kifejezések, logó, szlogen, képi-és fotóanyagok, grafikák, szellemi alkotások, ötletek, elgondolások, reklámszövegek, információk, tájékoztató anyagok, egyéb tartalmak és a letölthető dokumentumok (továbbiakban, együttesen: tartalmak), valamint mindezek elrendezése szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldal tartalmának akár részben, akár egészben történő használata – így különösen annak tárolása, másolása, kinyomtatása, többszörözése, terjesztése, átruházása – kizárólag a ZuzmóART megalkotója, mint Szerzője előzetes írásbeli hozzájárulásommal történhet.

Bármely, engedély nélküli felhasználás szerzői jogi szabályokba ütközhet, valamint a szellemi alkotásokra vonatkozó, polgári- illetve büntető jogszabályokban foglalt jogkövetelményeket vonhatja maga után. Jelen feltételek bármilyen megszegése esetén Ön automatikusan elveszíti a honlap használatára vonatkozó engedélyt, és a zuzmoart.hu honlapról már letöltött vagy kinyomtatott minden anyag megsemmisítésére és esetleges felmerülő károm megtérítésére köteles.